การบริจาค / สนับสนุนมูลนิธิธรรมาภิวัตน์

มูลนิธิธรรมาภิวัตน์ เปิดช่องทางการบริจาค / สนับสนุนมูลนิธิฯ 4 ช่องทาง ได้แก่

1.  บริจาคด้วยตนเอง
ท่านสามารถมาบริจาคเงินได้ที่ “มูลนิธิธรรมาภิวัตน์” สถาบันรัชต์ภาคย์
     ในวันอังคาร – วันอาทิตย์
     ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น.

2.  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
      มูลนิธิธรรมาภิวัตน์ได้เปิดบัญชี “ธนาคารกรุงเทพ” เพื่อรองรับการบริจาคของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ “เพื่อให้โอกาสแก่ผู้พิการ ผู้ขอโอกาส และผู้สูงอายุ”โดยโอนเงินเข้าบัญชี ประเภทออมทรัพย์
      ชื่อบัญชี “มูลนิธิธรรมาภิวัตน์
      ธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 180-8-69785-6
หมายเหตุ ถ้าต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงิน กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ-ที่อยู่ มาที่
      (1)  ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: thammapiwat.fgf@gmail.com
      (2)  ทางไปรษณีย์:
             มูลนิธิธรรมาภิวัตน์ สถาบันรัชต์ภาคย์
             เลขที่ 68 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

3.  เช็คสั่งจ่ายในนามมูลนิธิธรรมาภิวัตน์
      ทางมูลนิธิฯ ยินดีรับเช็คทุกประเภท โดยขีดหรือผู้ถือออก และระบุข้อความ Account Payee Only ลงบนเช็ค

4.  บริจาคออนไลน์
      โดยบริจาคผ่านเว็บไซต์ thammapiwat.org

สื่อสังคมมูลนิธิธรรมาภิวัตน์