พิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราช (1)

ประมวลภาพ พิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราช ระหว่างวันที่ 20 – 25 กันยายน 2557 ​ ตลอดพิธีการ หน้าที่ 1  2 

พิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราช (2)

ประมวลภาพ พิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราช ระหว่างวันที่ 20 – 25 กันยายน 2557 ประมวลภาพ หน้าที่ 1  2